Posterlounge   Hjelp   Angrerett

Informasjon om angrerett


Angrerett

Du har rett til å angre denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi grunn. Angrefristen er 14 dager fra du eller en tredjepart du har utpekt, som ikke er transportøren, har mottatt den siste varen.

For å benytte angreretten må du informere oss (Posterlounge GmbH, Braunstraße 3, 04347 Leipzig, Tyskland, e‑post: support@posterlounge.no, telefon: +49 341 33 97 59 00) med en entydig erklæring (f.eks. i brev eller e‑post) om at du ønsker å utøve angreretten på denne kontrakten. Du kan bruke det vedlagte angrerettskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

For at angreretten skal anses utøvd innen fristen, er det tilstrekkelig at du sender melding om dette innen fristen utløper.


Virkningene av at angreretten brukes

Hvis du angrer denne kontrakten, vil vi refundere alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten ugrunnet opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter at vi har mottatt din melding om å angre kontrakten. Tilbakebetalingen utføres på samme måte som du betalte den første transaksjonen, med mindre du har avtalt noe annet. Du vil uansett ikke belastes for gebyr som følge av refusjonen. Vi kan holde tilbake refusjonen til vi har mottatt varene, eller til du har dokumentert at du har returnert dem, avhengig av hva som kommer først.

Du skal returnere varene til oss, uten ugrunnet opphold og senest 14 dager fra du angrer kontrakten med oss. Tidsfristen anses oppfylt hvis du returnerer varene før det har gått 14 dager. Vi dekker returkostnadene for varene. Du er kun ansvarlig for verditap på varene som skyldes annen håndtering enn den som er nødvendig for å avdekke varenes beskaffenhet, egenskaper og funksjon.


Angrerettskjema

(Fyll ut og send inn dette skjemaet hvis du ønsker å angre kontrakten.)

  • Til Posterlounge GmbH, Braunstraße 3, 04347 Leipzig, Tyskland, support@posterlounge.no:
  • Jeg/vi [*] varsler herved at jeg/vi [*] angrer min/vår [*] kontrakt om salg av følgende varer [*] / om levering av følgende tjenester [*],
  • Bestilt den [*] / mottatt den [*],
  • Kundens navn,
  • Kundens adresse,
  • Kundens signatur (kun hvis skjemaet sendes i papirform),
  • Dato

[*] Stryk det som ikke passer.


Frivillig returrett inntil 100 dager etter mottak av varene

I tillegg til lovbestemt angrerett gir vi deg også 100 dagers returrett etter at du har mottatt varene. Det gjør at du kan trekke deg fra kontrakten etter de lovbestemte 14 dagene ved å returnere varene til adressen nedenfor innen 100 dager etter at du mottok dem (fra den dagen du mottok varene). Det holder at varene blir sendt i retur innen tidsfristen. Men en forutsetning for å kunne benytte seg av returretten er at varene returneres hele og uten skader.

Varene skal returneres til: Posterlounge GmbH, Braunstraße 3, 04347 Leipzig, Tyskland

Den lovbestemte angreretten berøres ikke av den avtalefestede frivillige returretten. Inntil utløp av angrefristen på 14 dager gjelder bare lovbestemmelsene angitt i informasjonen om angrerett. Den frivillige returretten begrenser dessuten ikke det lovbestemte mangelsansvaret.


Gratis retur

Vil du sende tilbake artikler? Ta kontakt med vår kundeservice (på e‑post support@posterlounge.no eller telefon 00800 900 900 30).

For retursendinger i posten sender vi deg en gratis returetikett.

Send helst forsendelsen tilbake i originalemballasjen. Du kan selvsagt også bruke din egen emballasje.