Posterlounge   Hjelp   Personvern

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig:
Posterlounge GmbH
Braunstraße 3
04347 Leipzig
Tyskland
info@posterlounge.no

Takk for at du besøker nettbutikken vår. Personvern er svært viktig for oss. Nedenfor finner du omfattende informasjon om hvordan vi behandler opplysningene dine.


1. Tilgang til opplysninger og hosting

Du kan besøke nettstedet vårt uten å utlevere personopplysninger. Hver gang du besøker nettstedet, vil nettserveren automatisk lagre en såkalt serverloggfil. Den inneholder for eksempel navnet på filen du ba om, IP-adressen din, dato og klokkeslett for forespørselen, datamengden som ble overført og hvem som ba om den (tilgangsdata), og den dokumenterer forespørselen. Disse dataene analyseres kun for å sikre at nettstedet fungerer som det skal, og for at vi skal kunne forbedre tilbudet vårt. I samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt f i personvernforordningen gjøres dette for å ivareta våre berettigede interesser for å vise tilbudet vårt på riktig måte, som veier tyngre i interesseavveiningen. Alle data om bruk slettes senest syv dager etter at du besøkte nettstedet.

Hosting
Tjenestene for hosting og visning av nettstedet leveres delvis av tjenesteleverandørene våre på grunnlag av behandling på våre vegne. Med mindre annet er oppgitt i denne personvernerklæringen, behandles alle tilgangsdata og data samlet inn i skjemaer til dette formålet på dette nettstedet, på deres servere. Hvis du har spørsmål om tjenesteleverandørene våre og grunnlaget for samarbeidet vårt med dem, kan du bruke kontaktalternativet beskrevet i denne personvernerklæringen.


2. Databehandling med det formål å behandle kontrakten, for å åpne en kundekonto og for å etablere kontakt

2.1 Databehandling med det formål å behandle kontrakten

Med det formål å oppfylle kontrakten (inkludert henvendelser i forbindelse med behandling av eventuell eksisterende garanti og krav vedrørende manglende gjennomføring, så vel som eventuelle lovpålagte krav om oppdatering) i henhold til artikkel 6 (1) 1 punkt b i personvernforordningen, innhenter vi personopplysninger dersom du frivillig opplyser disse som en del av bestillingen. Obligatoriske felter er merket som slike, siden vi i disse tilfellene nødvendigvis trenger opplysningene for å behandle kontrakten, og ikke kan sende ordren med mindre disse er spesifisert. Man ser hvilke opplysninger som innhentes på de respektive inputskjemaene.
Ytterligere informasjon om behandlingen av opplysningene dine, spesielt om videresending av opplysningene til tjenesteleverandørene våre med henblikk på bestilling, betaling og frakt, finner du i følgende avsnitt av denne personvernerklæringen. Etter at kontrakten er ferdigbehandlet, begrenses opplysningene dine for videre behandling og slettes etter utløpet av sperrefristene, i henhold til skattelovgivning og handelsrett, i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt c i personvernforordningen, med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av opplysningene i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt a i personvernforordningen. Ellers forbeholder vi oss retten til å bruke opplysninger utover dette, som tillatt ved lov, og som vi informerer deg om i denne personvernerklæringen.

2.2 Kundekonto

I den grad du har gitt samtykke til dette i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt a i personvernforordningen, ved å bestemme deg for å åpne en kundekonto, kommer vi til å bruke og lagre opplysningene dine med det formål å åpne kundekontoen, samt for fremtidige bestillinger på nettstedet vårt. Du kan når som helst slette kundekontoen din. Dette kan gjøres enten ved å sende en melding til kontaktalternativet beskrevet i denne personvernerklæringen eller via en funksjon på kundekontoen angitt for dette formålet. Etter sletting av kundekontoen slettes opplysningene dine, med mindre du uttrykkelig har samtykket i videre bruk av opplysningene i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt a i personvernforordningen. Ellers forbeholder vi oss retten til å bruke opplysninger utover dette, som tillatt ved lov, og som vi informerer deg om i denne personvernerklæringen.

2.3 Etablering av kontakt

Som en del av kundekommunikasjonen vår innhenter vi personopplysninger for å behandle henvendelsene dine i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt b i personvernforordningen, såfremt du frivillig oppgir disse opplysningene når du kontakter oss (f.eks. via kontaktskjema eller e-post). Obligatoriske felt er merket som slike, siden vi i disse tilfellene nødvendigvis trenger dataene for å behandle henvendelsen din. Etter at henvendelsen er ferdigbehandlet, slettes opplysningene dine, med mindre du uttrykkelig har samtykket i videre bruk av opplysningene i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt a i personvernforordningen. Ellers forbeholder vi oss retten til å bruke opplysninger utover dette, som tillatt ved lov, og som vi informerer deg om i denne personvernerklæringen.


3. Databehandling for forsendelsesformål

Vi videresender dataene dine til speditører i den utstrekningen som kreves for å levere de bestilte varene i henhold til artikkel 6 (1) 1 punkt b i personvernforordningen.

Dataoverføring til en speditør med sikte på varsling av forsendelse
Forutsatt at du har gitt oss din uttrykkelige godkjenning, under eller etter bestillingen, vil vi videresende e-postadressen og telefonnummeret ditt i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt a i personvernforordningen til den valgte speditøren for å gjøre det mulig å kontakte deg for å varsle deg eller koordinere forsendelsen før forsendelse skjer.

Dette samtykke kan når som helst trekkes tilbake ved å sende en melding til kontaktinformasjonen beskrevet i denne personvernerklæringen eller direkte til fraktleverandøren ved hjelp av kontaktadressen oppført nedenfor. Etter tilbaketrekking av samtykket vil vi slette dataene du har gitt oss til dette formålet, med mindre du uttrykkelig har gitt samtykke til videre bruk av dataene dine, eller vi har forbeholdt oss retten til å bruke dataene dine til andre formål som er tillatt iht. loven, og som vi informerer deg om i denne personvernerklæringen.

Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Tyskland

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Tyskland

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Tyskland

Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG
Elbestraße 1
49090 Osnabrück
Tyskland

Seven Senders GmbH
Schwedter Straße 36 A
10435 Berlin
Tyskland


4. Databehandling for betalingsformål

Som en del av betalingsprosessen i nettbutikken vår samarbeider vi med disse partnerne: teknisk tjenesteleverandør, kredittinstitusjon, betalingstjenesteleverandør.

4.1 Databehandling for transaksjonsbehandlingsformål

Avhengig av valgt betalingsmåte, videresender vi dataene som er nødvendige for behandling av betalingstransaksjonen til våre tekniske tjenesteleverandører, som handler for oss på grunnlag av behandling på våre vegne eller til autoriserte kredittinstitusjoner eller til den valgte betalingstjenesteleverandøren i den grad dette er nødvendig for betalingsprosessen. Dette er nødvendig for å oppfylle kontrakten i henhold til artikkel 6 (1) 1 punkt b i personvernforordningen.

Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6–50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland

PayPal (Europe) S.à r.l.  et Cie, S.C.A., 22–24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg

I enkelte tilfeller samler betalingstjenesteleverandørene inn dataene som kreves for å behandle betalingen selv, f.eks. på deres eget nettsted eller via en teknisk løsning i bestillingsprosessen. I denne forbindelsen gjelder personvernretningslinjene til den respektive betalingstjenesteleverandøren. Hvis du har spørsmål om våre betalingsbehandlingspartnere og grunnlaget for samarbeidet vårt med dem, kan du bruke kontaktalternativet beskrevet i denne personvernerklæringen.

4.2 Databehandling for å forebygge bedrageri og optimere betalingsprosessene våre

Vi kan videresende andre data til tjenesteleverandørene våre, som de som våre databehandlere bruker til å forebygge bedrageri og optimere betalingsprosessene våre (f.eks. fakturering, behandling av omstridte betalinger, regnskapsstøtte) sammen med dataene som er nødvendige for å behandle betalingen. Dette brukes til å ivareta våre legitime interesser i å forebygge bedrageri eller sørge for en effektiv betalingsadministrasjon i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt f i personvernforordningen som overstyrer prosessen med å balansere interesser.

4.3 Identitets- og kredittvurdering ved valg av Klarna betalingstjenester (Klarna Betal senere, Klarna Betal over tid)

Hvis du velger å bruke betalingstjenestene Klarna Betal senere eller Klarna Finansering levert av Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (heretter kalt «Klarna»), vil vi videresende dataene dine til Klarna i forbindelse med betalingsprosessen og oppfyllelse av kontrakten i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt b i personvernforordningen. Overføringen av dataene foretas for å gjøre det mulig for Klarna å utstede en faktura for fakturabehandlingen du har bedt om og utføre en identitets- og kredittsjekk. Vær oppmerksom på at vi bare kan tilby deg den respektive Klarna-betalingsmåten hvis dette er mulig basert på resultatene av kredittvurderingen. Detaljert informasjon om dette og kredittbyråene som brukes, finner du i Klarnas personvernerklæring.


5. Markedsføring via e-post

5.1 E-postreklame ved abonnement på nyhetsbrevet og sporing av nyhetsbrev

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, sender vi deg regelmessig nyhetsbrev basert på at du samtykker i henhold til artikkel 6 (1) 1 punkt a i personvernforordningen, ved å bruke dataene som kreves eller fremlegges av deg separat til dette formålet.

Du kan når som helst avslutte abonnementet på nyhetsbrevet. Dette kan enten gjøres ved å sende en melding til kontaktalternativet beskrevet i denne personvernerklæringen eller via en kobling som finnes til dette formålet i nyhetsbrevet. Etter avslutning av abonnementet vil vi slette e-postadressen din fra listen over mottakere, med mindre du uttrykkelig har gitt samtykke til videre bruk av dataene dine i henhold til artikkel 6 (1) 1 punkt a i personvernforordningen, eller vi har forbeholdt oss retten til å bruke dataene dine til andre formål som er tillatt i loven og som vi vil informere deg om i denne personvernerklæringen.

Vi vil gjerne påpeke at vi evaluerer brukeratferden din når vi sender nyhetsbrevet. For dette formålet analyserer vi også samhandlingen din med nyhetsbrevet ved å måle, lagre og evaluere åpningsfrekvenser og klikkfrekvenser med det formål å utforme fremtidige nyhetsbrevkampanjer («sporing av nyhetsbrev»).

I forbindelse med denne evalueringen inneholder e-postmeldingene enkelpikselteknologi (f.eks. såkalte skjulte sporingsbilder, sporingspiksler), som lagres på nettstedet vårt. I forbindelse med evalueringene linker vi særlig følgende «nyhetsbrevsopplysninger»
 • siden som siden ble forespurt fra (såkalt henvisnings-URL)
 • dato og klokkeslett for henvendelsen
 • beskrivelse av hvilken type nettleser som ble brukt
 • IP-adressen til datamaskinen henvendelsen kom fra,
 • e-postadressen
 • dato og klokkeslett for registrering og bekreftelse
og enkeltpikselteknologi med e-postadressen eller IP-adressen din og (hvis aktuelt) en individuell ID. Linker i nyhetsbrevet kan også inneholde denne ID-en.
Dersom du ikke ønsker å motta nyhetsbrevssporing, er det mulig å avslutte abonnementet på nyhetsbrevet når som helst – som beskrevet ovenfor.
Informasjonen lagres så lenge du abonnerer på nyhetsbrevet.

5.2 Nyhetsbrevforsendelse

Nyhetsbrevet og nyhetsbrevssporingen vist ovenfor sendes til deg av tjenesteleverandøren vår som behandler data på våre vegne og som vi oppgir e-postadressen din til. Hvis du har spørsmål om tjenesteleverandørene våre og grunnlaget for samarbeidet vårt med dem, kan du bruke kontaktalternativet beskrevet i denne personvernerklæringen.
Tjenesteleverandørene befinner seg og/eller bruker servere i følgende land som EU-kommisjonen har fastsatt et tilstrekkelig nivå av personvern for ved beslutning: Storbritannia.
Tjenesteleverandørene befinner seg og/eller bruker servere i følgende land som EU-kommisjonen har fastsatt et tilstrekkelig nivå av personvern for ved beslutning: USA.
Tjenesteleverandørene våre befinner seg og/eller bruker servere i disse landene: Australia.
Det foreligger ingen beslutning fra EU-kommisjonen om tilstrekkelighet for dette landet. Samarbeidet vårt baserer seg på EU-kommisjonens standard personvernklausuler.

5.3 Sending av omtaleforespørsler via e-post

Basert på kjøpene dine i butikken vår kan du motta vurderingsforespørsler via e-post for å forbedre tjenesten og produktene våre, med mindre du har reservert deg mot dette tidligere.
Siden vi samarbeider med det eksterne selskapet Trustpilot A/S, Pilestræde 58 5, 1112 København, Danmark («Trustpilot») for å innhente vurderinger, kommer vi til å bruke navnet, e-postadressen og referansenummeret ditt til dette formålet på grunnlag av vår legitime interesse i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt f i personvernforordningen med Trustpilot. Hvis du vil vite mer om hvordan Trustpilot behandler opplysningene dine, kan du lese om dette i Trustpilots personvernerklæring.
Du kan når som helst motsette deg bruken av opplysningene dine til formål tilknyttet direkte markedsføring kostnadsfritt ved å sende en e-post til kontaktpunktet beskrevet i disse personvernerklæring.
Tjenesteleverandørene befinner seg og/eller bruker servere i følgende land som EU-kommisjonen har fastsatt et tilstrekkelig nivå av personvern for ved beslutning: USA.
Tilstrekkelighetsbeslutningen for USA gjelder som grunnlag for overføringer til tredjeland, forutsatt at den respektive tjenesteleverandøren er sertifisert. Inntil sertifisering av tjenesteleverandørene våre, fortsetter dataoverføringen å basere seg på EU-kommisjonens standard personvernklausuler.6. Informasjonskapsler og andre teknologier

6.1 Generell informasjon

For å gjøre besøket på nettstedet vårt attraktivt og muliggjøre bruk av visse funksjoner, vise passende produkter eller for markedsundersøkelser, bruker vi teknologier på forskjellige sider, inkludert såkalte informasjonskapsler eller «cookies». Informasjonskapsler er små tekstfiler som automatisk lagres på enheten din. Noen av informasjonskapslene vi bruker, blir slettet etter nettleserøkten avsluttes, dvs. etter at du har lukket nettleseren (såkalte øktinformasjonskapsler). Andre informasjonskapsler blir værende på enheten din og gjør det mulig for oss å gjenkjenne nettleseren din under neste besøk (faste informasjonskapsler).

Beskyttelse av personvern for terminalenheter
Når du bruker de nettbaserte tjenestene, bruker vi teknologi som er helt nødvendig for å kunne tilby telemedietjenesten du uttrykkelig har bedt om. Lagring av informasjon i terminalenheten eller tilgang til informasjon som allerede er lagret i terminalenheten, krever ikke samtykke i denne forbindelse.
For funksjoner som ikke er absolutt nødvendige, krever lagring av informasjon i terminalenheten eller tilgang til informasjon som allerede er lagret i terminalenheten samtykke fra deg. Vær oppmerksom på at dersom du ikke gir samtykke, kan det hende deler av nettstedet ikke er tilgjengelige for ubegrenset bruk. Ethvert samtykke du kan ha gitt, forblir gyldig til du justerer eller tilbakestiller de respektive innstillingene i terminalenheten.

I tillegg bruker vi teknologier til å oppfylle de juridiske forpliktelsene vi er underlagt (f.eks. for å kunne bevise samtykke til behandling av personopplysningene dine) samt til webanalyse og nettmarkedsføring. Du finner mer informasjon om dette, inkludert det respektive juridiske grunnlaget for databehandlingen, i de følgende avsnittene i denne personvernerklæringen.

All nedstrøms databehandling gjennom informasjonskapsler og andre teknologier
Vi bruker teknologiene som er helt nødvendige for bruken av visse funksjoner på nettstedet (f.eks. handlekurvfunksjonen). Disse teknologiene brukes til å innhente og behandle IP-adresser, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon samt informasjon om bruken av nettstedet (f.eks. informasjon om preferansene dine). Dette tjener til å ivareta legitime interesser i en optimert presentasjon av eget tilbud, som er overstyrende i prosessen med å balansere interesser.

Hvordan kan jeg konfigurere innstillingene for informasjonskapsler i nettleseren?
Hver nettleser er forskjellig i måten den administrerer innstillinger for informasjonskapsler på. Dette er beskrevet i hver nettlesers hjelpemeny, som forklarer hvordan du kan endre innstillingene for informasjonskapsler. Du finner disse for hver nettleser under følgende linker: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Hvis du har gitt samtykke til bruk av teknologiene i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt a i personvernforordningen, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ved å klikke på denne lenken eller ved å sende en melding til kontaktalternativet beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvilke typer informasjonskapsler brukes?
Funksjonelle informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene brukes til visse funksjoner på nettstedet, f.eks. for å forbedre nettstedets navigasjon eller levere tilpasset og relevant informasjon (f.eks. annonser som matcher interessene dine).
Informasjonskapsler for markedsføring/målretting: Disse informasjonskapslene registrerer informasjon om besøket ditt på nettstedet, tidligere viste sider og linker du klikket på. Vi bruker denne informasjonen til å skreddersy nettstedet og vise annonser i henhold til interessene dine.
Analytiske/ytelsesrelaterte informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene gjør det mulig å innhente anonymiserte data om brukeradferd på nettstedet. Vi analyserer dem f.eks. for å forbedre nettstedets funksjonalitet og anbefale produkter som er interessante for deg.
Nødvendige informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene er nødvendige for at du skal kunne bruke nettstedet. Dette omfatter f.eks. informasjonskapsler som gjør det mulig for deg å logge inn på kundeområdet eller tilføye varer i handlekurven.

6.2 Bruk av Consentmanager-verktøyet fra consentmanager AB for å innhente og administrere samtykke

Vi bruker Consentmanager på nettstedet vårt for å informere deg om informasjonskapslene (cookies) og andre teknologier som vi bruker på nettstedet vårt, og for å innhente, administrere og dokumentere ditt samtykke, om nødvendig, til å behandle dine personopplysninger med disse teknologiene. Dette er pålagt i personvernforordningen som vi er underlagt, i henhold til artikkel 6 (1) 1 punkt c i personvernforordningen for å oppfylle vår juridiske forpliktelse i henhold til artikkel 7 (1) i personvernforordningen for å kunne dokumentere ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger. Consentmanager er et tilbud fra consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Sverige.

Etter å ha sendt inn deklarasjonen om informasjonskapsler på nettstedet vårt, lagrer Consentmanagers webserver din IP-adresse, nettleser, ditt språk og nettstedet du fikk tilgang til. Videre blir IP-adressen behandlet for å bestemme den besøkendes land. I tillegg brukes informasjonskapsler som inneholder informasjon om din samtykkeatferd, spesielt status og dato for samtykke.

Varigheten av datalagringen avhenger av dine aktive brukerinnstillinger på nettstedet vårt. Dataene vil bli slettet etter to år, med mindre du uttrykkelig har gitt samtykke til videre bruk av dataene dine i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt a i personvernforordningen via en ny spørring, eller vi forbeholder oss retten til å bruke dataene til andre formål, noe som er tillatt i henhold til lov og som vi informerer deg om i disse retningslinjene.

6.3 Informasjon om overføring til tredjeland (dataoverføring til tredjeland)

Vi bruker teknologi fra tjenesteleverandører på nettstedet, som har hovedkontorer og/eller serverlokasjoner som kan være i tredjeland utenfor EU eller EØS. Dersom det ikke foreligger en beslutning fra EU-kommisjonen om tilstrekkelighet for dette landet, må et tilstrekkelig personvernnivå sikres ved hjelp av andre egnede garantier.

Egnede garantier i form av kontraktsmessig avtalte standard kontraktsklausuler fra EU-kommisjonen eller bindende interne personvernregler (bindende konsernregler) er i prinsippet mulig, men krever at avtalepartene foretar en forhåndsgjennomgang av hvorvidt et tilstrekkelig beskyttelsesnivå kan garanteres. I henhold til EU-domstolens rettspraksis kan det være nødvendig å iverksette ytterligere beskyttelsestiltak for dette formålet.

I prinsippet har vi avtalt standard personvernklausuler utstedt av EU-kommisjonen med teknologileverandørene vi bruker til behandling av personopplysninger i et tredjeland. Der det er mulig, er vi også enige om ytterligere sikkerhetstiltak for å sikre at tilstrekkelig personvern garanteres i tredjeland uten en beslutning om tilstrekkelighet.

Til tross for dette kan det hende personvernnivået i tredjelandet – til tross for alle kontraktsmessige og tekniske tiltak – ikke tilsvarer nivået i EU. Om nødvendig ber vi deg i disse tilfellene – i forbindelse med samtykke til informasjonskapsler – om samtykke i henhold til artikkel 49 (1) punkt a i GDPR til overføring av personopplysningene dine til et tredjeland.

Især foreligger en risiko for at lokale myndigheter i tredjelandet kanskje ikke har tilstrekkelig begrensede tilgangsrettigheter til personopplysningene dine fra et europeisk personvernperspektiv, at vi som dataeksportør eller du som registret kanskje ikke er klar over dette og/eller at du kanskje ikke har tilstrekkelige rettsmidler til å forhindre og/eller iverksette tiltak mot slik tilgang.
Især er følgende land for tiden blant tredjeland uten en beslutning om tilstrekkelighet fra EU-kommisjonen (eksempelliste):
 • Kina
 • Russland
 • Taiwan
Du kan finne ut hvilke tredjeland vi overfører data til i personvernerklæringene for det respektive verktøyet og/eller tjenesten vi bruker til håndtering av samtykke / Consent Manager Platform (CMP).


7. Bruk av informasjonskapsler og annen teknologi

Vi bruker følgende informasjonskapsler og andre teknologier fra tredjeparter på nettstedet. Med mindre annet er spesifisert for de enkelte teknologiene, gjøres dette på grunnlag av samtykke fra deg i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt a i personvernforordningen. Dataene som samles inn i denne sammenhengen, vil bli slettet etter at det relevante formålet er oppfylt, og vi har avsluttet bruken av den respektive teknologien. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket med virkning for fremtiden. Du finner mer informasjon om tilbaketrekkingsalternativene i punktet «6. Informasjonskapsler og andre teknologier». Du finner mer informasjon om tilbaketrekkingsalternativene i punktet «Informasjonskapsler og andre teknologier». Ytterligere informasjon, inkludert grunnlaget for samarbeidet med tjenesteleverandørene, finnes under de respektive teknologiene. Hvis du har spørsmål om tjenesteleverandørene våre og grunnlaget for samarbeidet vårt med dem, kan du bruke kontaktalternativet beskrevet i denne personvernerklæringen.

7.1 Bruk av Google-tjenester

Vi bruker følgende teknologier fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (heretter kalt «Google»). Informasjonen som automatisk samles inn av Google-teknologier om bruken din av nettstedet vårt, overføres vanligvis til en server tilhørende Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA og lagres der. Med mindre annet er angitt for den spesifikke teknologien, er databehandlingen basert på en avtale som er inngått for den respektive teknologien mellom felles ansvarlige parter i samsvar med artikkel 26 i personvernforordningen. Du finner mer informasjon om databehandling fra Google i Googles personvernregler.
Tjenesteleverandørene våre befinner seg og/eller bruker servere i land utenfor EU og EØS som EU-kommisjonen ved beslutning har fastsatt et tilstrekkelig nivå av personvern for.
Tjenesteleverandørene befinner seg og/eller bruker servere i land utenfor EU og EØS. For disse landene foreligger det ingen beslutning om tilstrekkelighet fra EU-kommisjonen. Samarbeidet vårt baserer seg på standard personvernklausuler vedtatt av EU-kommisjonen.

Google Tag Manager
Gjennom Google Tag Manager kan vi administrere ulike koder og tjenester på nettstedet vårt.
Ved implementering av de enkelte taggene kan Google også behandle personopplysninger (f.eks. IP-adresse, nettidentifikatorer – inkludert informasjonskapsler). Databehandlingen utføres på grunnlag av en ordrebehandlingsavtale med Google.
Ved hjelp av Google Tag Manager kan vi oppnå en forenklet integrering av ulike tjenester/teknologier.
Hvis du ikke ønsker å bruke individuelle sporingstjenester og derfor har deaktivert dem, forblir alle berørte sporingskodene integrert gjennom Google Tag Manager deaktiverte.

Google Analytics
I forbindelse med nettstedsanalyse samler og lagrer Google Analytics automatisk data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon samt informasjon om din bruk av nettstedet vårt), og derfra opprettes brukerprofiler ved hjelp av pseudonymer. Informasjonskapsler kan brukes til dette formålet. Dersom du besøker nettstedet vårt fra EU, lagres IP-adressen din på en server i EU for å utlede stedsdata, og slettes umiddelbart før trafikken videresendes til ytterligere Google-servere for behandling. Databehandlingen er basert på en databehandlingsavtale med Google.

For å optimere markedsføringen av nettstedet har vi aktivert innstillinger for datadeling for «Googles produkter og tjenester». Dette gjør det mulig for Google å få tilgang til opplysninger innhentet og behandlet av Google Analytics, og deretter bruke disse til å forbedre Googles tjenester. Datateling til Google innenfor rammen av disse innstillingene for datadeling baserer seg på en tilleggsavtale mellom de behandlingsansvarlige. Vi har ingen innflytelse på Googles videre behandling av disse opplysningene.

Til webanalyse og reklameformål aktiverer utvidelsesfunksjonen til Google Analytics den såkalte DoubleClick-informasjonskapselen for å gjenkjenne nettleseren din når du besøker andre nettsteder. Google vil bruke denne informasjonen til å samle rapporter om nettstedaktivitetene dine og for å tilby andre tjenester relatert til bruken av nettstedet.

Google Ads
Til reklameformål i Googles søkeresultater så vel som på nettsteder til tredjeparter brukes den såkalte Google Ads remarketing-informasjonskapselen når du besøker nettstedet vårt, som automatisk aktiverer interessebasert reklame ved innsamling og behandling av data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon samt informasjon om din bruk av nettstedet vårt), ved hjelp av en pseudonymbasert informasjonskapsel-ID og på grunnlag av sidene du besøker. Eventuell videre databehandling finner bare sted hvis du har aktivert innstillingen «Personlig tilpasning av annonser» i Google-kontoen din. I dette tilfellet, hvis du er logget på Google mens du besøker nettstedet vårt, vil Google bruke dataene dine sammen med Google Analytics-data til å opprette og definere målgruppelister for markedsføring på flere enheter.

Til nettstedsanalyse og hendelsessporing bruker vi Google Ads konverteringssporing for å måle din påfølgende bruksatferd når du kommer til nettstedet vårt via en Google Ads-annonse. Til dette formålet kan informasjonskapsler brukes og data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon samt informasjon om din bruk av nettstedet vårt, basert på hendelser spesifisert av oss, f.eks. besøk på et nettsted eller registrering av nyhetsbrev) kan samles inn, der brukerprofiler opprettes ved hjelp av pseudonymer.

Google Maps
For visuell fremstilling av geografisk informasjon innhenter Google Maps opplysninger om hvordan du bruker Maps-funksjonene – især IP-adresse og stedsinformasjon – og overfører dem til Google, hvorpå Google omsider behandler disse.
Vi har ingen innflytelse på den påfølgende databehandlingen.

7.2 Bruk av Microsoft-tjenester

Vi bruker teknologiene til Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland (heretter kalt «Microsoft»). Databehandlingen utføres på grunnlag av en avtale mellom felles ansvarlige parter i samsvar med artikkel 26 i personvernforordningen. Informasjonen som automatisk samles inn av Microsoft-teknologier om din bruk av nettstedet vårt, overføres vanligvis til en server fra Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA og lagres der. For å få mer informasjon om Microsofts databehandlingspraksis, kan du lese Microsofts personvernerklæring.
Tjenesteleverandørene våre befinner seg og/eller bruker servere i land utenfor EU og EØS som EU-kommisjonen ved beslutning har fastsatt et tilstrekkelig nivå av personvern for.
Tjenesteleverandørene befinner seg og/eller bruker servere i land utenfor EU og EØS. For disse landene foreligger det ingen beslutning om tilstrekkelighet fra EU-kommisjonen. Samarbeidet vårt baserer seg på standard personvernklausuler vedtatt av EU-kommisjonen.

Microsoft Advertising
For reklameformål i søkeresultatene i Bing, Yahoo og MSN samt tredjeparts nettsteder, benyttes den såkalte Microsoft Advertising remarketing-informasjonskapselen når du besøker nettstedet vårt, som automatisk aktiverer interessebasert reklame ved innsamling og behandling av data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon samt informasjon om din bruk av nettstedet vårt) og ved hjelp av en pseudonymbasert informasjonskapsel-ID og sidene du besøker.

For nettstedsanalyse og hendelsessporing bruker vi Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET) for å måle din påfølgende bruksatferd når du kommer til nettstedet vårt via en Microsoft Advertising-annonse, der brukerprofiler genereres ved hjelp av pseudonymer. Til dette formålet kan informasjonskapsler brukes og data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon samt informasjon om din bruk av nettstedet vårt basert på hendelser spesifisert av oss, for eksempel et besøk på et nettsted eller registrering av nyhetsbrev) samles inn, og der brukerprofiler opprettes ved hjelp av pseudonymer. Så lenge de internettaktiverte enhetene dine er koblet til Microsoft-kontoen din, og du ikke har deaktivert innstillingen «Tilpassede annonser» i Microsoft-kontoen din, kan Microsoft generere rapporter om bruksatferd (spesielt brukernumre på flere enheter), selv om du endrer enheten, såkalt «sporing av flere enheter». I den forbindelsen behandler vi ikke personopplysninger, vi mottar bare statistikk basert på Microsoft UET.

Microsoft Clarity
For nettstedsanalyse innhenter og lagrer Clarity automatisk data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon samt informasjon om bruken av nettstedet vårt), som brukes til å opprette bruksprofiler ved hjelp av pseudonymer. Informasjonskapsler kan anvendes til dette. De pseudonymiserte bruksprofilene kommer ikke til å slås sammen med personopplysninger om pseudonymets bærer uten et separat og uttrykkelig samtykke.

7.3 Bruk av Facebook-tjenester

Facebook-pikselen
Vi bruker Facebook-pikselen innenfor rammen av teknologiene til Meta Platforms Ireland Limited, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irland (heretter kalt «Facebook (by Meta)» eller «Meta Platforms Ireland») som beskrevet nedenfor. Facebook-pikselen brukes til automatisk innsamling og lagring av data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon samt informasjon om din bruk av nettstedet vårt basert på hendelser spesifisert av oss, for eksempel et besøk på et nettsted eller registrering av nyhetsbrev), der brukerprofiler opprettes ved hjelp av pseudonymer.

Som en del av såkalt avansert matching, blir informasjon også samlet inn og lagret hashet til matchingformål, som enkeltpersoner kan identifiseres med (f.eks. navn, e-postadresser og telefonnumre). Til dette formålet settes en informasjonskapsel automatisk av Facebook-pikselen når du besøker nettstedet vårt, som automatisk muliggjør gjenkjenning av nettleseren din når du besøker andre nettsteder ved hjelp av en pseudonymbasert informasjonskapsel-ID. Facebook (by Meta) vil kombinere denne informasjonen med andre data fra Facebook-kontoen din og bruke den til å samle inn rapporter om nettstedsaktiviteter og til å tilby andre tjenester knyttet til bruk av nettsteder, spesielt individuelt tilpasset og gruppebasert reklame. Vi har ingen innflytelse på databehandlingen til Facebook og mottar bare statistikk basert på Facebook-pikselen.

Informasjonen som automatisk samles inn av Facebook (by Meta)-teknologier om din bruk av nettstedet vårt, overføres vanligvis til en server tilhørende Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA og lagres der. Du finner mer informasjon om databehandlingen til Facebook i Facebooks (by Meta) retningslinjer for data.
Tjenesteleverandørene befinner seg og/eller bruker servere i følgende land som EU-kommisjonen har fastsatt et tilstrekkelig nivå av personvern for ved beslutning: USA, Canada, Japan, Sør-Korea, New Zealand, Storbritannia, Argentina. Tilstrekkelighetsbeslutningen for USA gjelder som grunnlag for overføringer til tredjeland, forutsatt at den respektive tjenesteleverandøren er sertifisert. Sertifisering er tilgjengelig.
Tjenesteleverandørene våre befinner seg og/eller bruker servere i disse landene: Australia, Hongkong, India, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Taiwan, Brasil, Mexico. Det foreligger ingen beslutning fra EU-kommisjonen om tilstrekkelighet for dette landet / disse landene. Samarbeidet vårt baserer seg på EU-kommisjonens standard personvernklausuler.

Facebook-analyse
Som en del av Facebooks forretningsverktøy gjør statistikken, som opprettes via Facebook-piksler om bruken av nettstedet, det mulig for oss å analysere besøkendes aktivitet på nettstedet. Databehandlingen er basert på en databehandlingsavtale med Facebook (by Meta). Analysen benyttes til optimal presentasjon og markedsføring av nettstedet vårt.

Facebook-annonser
Vi bruker Facebook-annonser til å markedsføre dette nettstedet på Facebook (by Meta) og andre plattformer. Vi bestemmer parameterne for den respektive reklamekampanjen. Facebook (by Meta) er ansvarlig for den nøyaktige gjennomføringen, spesielt beslutningen om plassering av annonsene hos individuelle brukere. Med mindre annet er angitt for de enkelte teknologiene, er databehandlingen basert på et arrangement mellom felles kontrollører i samsvar med artikkel 26 i personvernforordningen. Den felles kontrollfunksjonen er begrenset til innsamling av data og overføring til Meta Platforms Ireland. Den påfølgende databehandlingen fra Meta Platforms Irelands side dekkes ikke av dette arrangementet.

Basert på statistikken om besøksaktivitet på nettstedet vårt opprettet via Facebook-pikselen, driver vi gruppebasert annonsering på Facebook (by Meta) via Facebook egendefinert publikum ved å bestemme egenskapene til den respektive målgruppen. Som en del av den avanserte matchingen (se over) som finner sted for å bestemme den respektive målgruppen, fungerer Facebook (by Meta) som vår databehandler.

På grunnlag av den pseudonymbaserte informasjonskapsel-IDen som brukes av Facebook-pikselen og de innsamlede dataene om din bruksadferd på nettstedet vårt, driver vi individuelt tilpasset annonsering via Facebook oppfølging.

Via Facebook konvertering måler vi din påfølgende bruksatferd til nettanalyse- og sporingsformål hvis du har kommet til nettstedet vårt via en Facebook-annonse. Databehandlingen er basert på en databehandlingsavtale med Facebook (by Meta).

7.4. Andre leverandører av nettanalyse- og online-marketing-tjenester

Bruk av Hotjar til nettanalyse
Vi bruker teknologier fra Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta («Hotjar»). I forbindelse med nettstedsanalyse samler og lagrer Hotjar automatisk data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon samt informasjon om din bruk av nettstedet vårt), og derfra opprettes brukerprofiler ved hjelp av pseudonymer.
Informasjonskapsler kan brukes til dette formålet.
De pseudonymiserte bruksprofilene kommer ikke til å slås sammen med personopplysninger om pseudonymets bærer uten et separat og uttrykkelig samtykke.
Hotjar utfører oppdrag på våre vegne.

Bruk av Pinterest-taggen til nettanalyse- og reklameformål
For nettanalyse- og reklameformål på Pinterest så vel som på nettstedene til tredjeparter brukes teknologier fra Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland («Pinterest») når du besøker nettstedet vårt, som automatisk aktiverer interessebasert reklame ved innsamling og behandling av data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon samt informasjon om din bruk av nettstedet vårt), ved hjelp av en pseudonymbasert informasjonskapsel-ID og på grunnlag av sidene du besøker.
Fra de innsamlede dataene opprettes brukerprofiler ved hjelp av pseudonymer.
Pinterest vil kombinere denne informasjonen med andre data fra Pinterest-kontoen din og bruke den til å samle inn rapporter om nettstedsaktiviteter og til å tilby andre tjenester knyttet til bruk av nettstedet, spesielt individuelt tilpasset og gruppebasert reklame.
Vi har ingen innflytelse på databehandlingen til Pinterest og mottar bare statistikk basert på Pinterest-taggen.
Slik måler vi din påfølgende bruksatferd når du kommer til nettstedet vårt via en Pinterest-annonse og med formål om nettstedsanalyse og hendelsessporing.
Informasjonen som automatisk samles inn av Pinterest, overføres vanligvis til en server tilhørende Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA og lagres der.
Databehandlingen utføres på grunnlag av en avtale mellom felles ansvarlige parter i samsvar med artikkel 26 i personvernforordningen.
Tjenesteleverandørene våre befinner seg og/eller bruker servere i land utenfor EU og EØS som EU-kommisjonen ved beslutning har fastsatt et tilstrekkelig nivå av personvern for.
Tjenesteleverandørene befinner seg og/eller bruker servere i land utenfor EU og EØS. For disse landene foreligger det ingen beslutning om tilstrekkelighet fra EU-kommisjonen. Samarbeidet vårt baserer seg på standard personvernklausuler vedtatt av EU-kommisjonen.


8. Sosiale medier

Vår nettilstedeværelse på Facebook (by Meta), YouTube, Instagram (by Meta), Pinterest, XING og LinkedIn
Hvis du har gitt samtykke til den respektive leverandøren av sosiale medier i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt a i personvernforordningen, når du besøker vår nettilstedeværelse på sosiale medier nevnt over, blir dataene dine automatisk samlet inn og lagret til markedsundersøkelser og reklameformål, der brukerprofiler opprettes ved hjelp av pseudonymer. Disse kan f.eks. brukes til å plassere annonser innenfor og utenfor plattformene som antas å tilsvare dine interesser. Informasjonskapsler brukes vanligvis til dette formålet. For å få detaljert informasjon om behandling og bruk av data fra den respektive leverandøren av sosiale medier, samt et kontaktalternativ og dine rettigheter og innstillingsalternativer for å ivareta ditt personvern, kan du lese leverandørens personvernretningslinjer som det er en kobling til under. Hvis du fortsatt trenger hjelp i denne forbindelsen, kan du kontakte oss.

Facebook (by Meta) leveres av Meta Platforms Ireland Limited, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irland (heretter kalt «Meta Platforms Ireland»). Informasjonen som automatisk samles inn av Meta Platforms Ireland om din bruk av vår nettilstedeværelse på Facebook (by Meta), overføres vanligvis til en server tilhørende Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA og lagres der. Databehandling i forbindelse med et besøk på en Facebook (by Meta)-fanside er basert på en avtale mellom felles kontrollører i samsvar med artikkel 26 i personvernforordningen. Du finner mer informasjon (informasjon om sideinnsiktdata) her.
Tjenesteleverandørene befinner seg og/eller bruker servere i følgende land som EU-kommisjonen har fastsatt et tilstrekkelig nivå av personvern for ved beslutning: USA, Canada, Japan, Sør-Korea, New Zealand, Storbritannia, Argentina. Tilstrekkelighetsbeslutningen for USA gjelder som grunnlag for overføringer til tredjeland, forutsatt at den respektive tjenesteleverandøren er sertifisert. Sertifisering er tilgjengelig. Tjenesteleverandørene våre befinner seg og/eller bruker servere i disse landene: Australia, Hongkong, India, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Taiwan, Brasil, Mexico. Det foreligger ingen beslutning fra EU-kommisjonen om tilstrekkelighet for dette landet / disse landene. Samarbeidet vårt baserer seg på EU-kommisjonens standard personvernklausuler.

Instagram (by Meta) leveres av Meta Platforms Ireland Limited, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irland (heretter kalt «Meta Platforms Ireland») Informasjonen som automatisk samles inn av Meta Platforms Ireland om din bruk av vår nettilstedeværelse på Instagram overføres vanligvis til og lagres på en server på Meta Platforms Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Databehandling i forbindelse med et besøk på en Instagram (by Meta)-fanside er basert på en avtale mellom felles kontrollører i samsvar med artikkel 26 i personvernforordningen. Du finner mer informasjon (informasjon om sideinnsiktdata) her.
Tjenesteleverandørene befinner seg og/eller bruker servere i følgende land som EU-kommisjonen har fastsatt et tilstrekkelig nivå av personvern for ved beslutning: USA, Canada, Japan, Sør-Korea, New Zealand, Storbritannia, Argentina. Tilstrekkelighetsbeslutningen for USA gjelder som grunnlag for overføringer til tredjeland, forutsatt at den respektive tjenesteleverandøren er sertifisert. Sertifisering er tilgjengelig.
Tjenesteleverandørene våre befinner seg og/eller bruker servere i disse landene: Australia, Hongkong, India, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Taiwan, Brasil, Mexico. Det foreligger ingen beslutning fra EU-kommisjonen om tilstrekkelighet for dette landet / disse landene. Samarbeidet vårt baserer seg på EU-kommisjonens standard personvernklausuler.

YouTube leveres av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (heretter kalt «Google»). Informasjonen som automatisk samles inn av Google om din bruk av vår nettilstedeværelse på YouTube, overføres vanligvis til en server tilhørende Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA og lagres der.
Tjenesteleverandørene våre befinner seg og/eller bruker servere i land utenfor EU og EØS som EU-kommisjonen ved beslutning har fastsatt et tilstrekkelig nivå av personvern for.
Tjenesteleverandørene befinner seg og/eller bruker servere i land utenfor EU og EØS. For disse landene foreligger det ingen beslutning om tilstrekkelighet fra EU-kommisjonen.
Samarbeidet vårt er basert på standard personvernklausuler vedtatt av EU-kommisjonen.

Pinterest leveres av Pinterest Europe Limited, Palmerston House, 2.  etasje, Fenian Street, Dublin 2, Irland (heretter kalt «Pinterest»). Informasjonen som automatisk samles inn av Pinterest om din bruk av vår nettilstedeværelse på Pinterest, overføres vanligvis til og lagres på en server tilhørende Pinterest, Inc., 505 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA. Tjenesteleverandørene våre befinner seg og/eller bruker servere i land utenfor EU og EØS som EU-kommisjonen ved beslutning har fastsatt et tilstrekkelig nivå av personvern for.
Tjenesteleverandørene befinner seg og/eller bruker servere i land utenfor EU og EØS. For disse landene foreligger det ingen beslutning om tilstrekkelighet fra EU-kommisjonen.
Samarbeidet vårt er basert på standard personvernklausuler vedtatt av EU-kommisjonen.

LinkedIn leveres av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland (heretter kalt «LinkedIn»). Informasjonen LinkedIn automatisk samler inn om din bruk av vår nettilstedeværelse på LinkedIn, sendes vanligvis til en server tilhørende LinkedIn Corporation, 1000 W.  Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA og lagres der.
Tjenesteleverandørene befinner seg og/eller bruker servere i følgende land som EU-kommisjonen har fastsatt et tilstrekkelig nivå av personvern for ved beslutning: USA. Tilstrekkelighetsbeslutningen for USA gjelder som grunnlag for overføringer til tredjeland, forutsatt at den respektive tjenesteleverandøren er sertifisert. Inntil sertifisering av tjenesteleverandørene våre, fortsetter dataoverføringen å basere seg på EU-kommisjonens standard personvernklausuler.

XING leveres av New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Tyskland.


9. Kontaktinformasjon og dine rettigheter

Som registrert har du følgende rettigheter i henhold til:
 • artikkel 15 i personvernforordningen, retten til å innhente informasjon om dine personlige opplysninger som vi behandler, innenfor omfanget beskrevet deri;
 • artikkel 16 i personvernforordningen, retten til å øyeblikkelig forlange rettelse av feilaktige eller ufullstendige personlige opplysninger lagret av oss;
 • artikkel 17 i personvernforordningen, retten til å anmode om sletting av dine personlige opplysninger lagret av oss, med mindre videre behandling er nødvendig
  • for utøve rettigheten for ytrings- og informasjonsfrihet,
  • for overholdelse av en juridisk forpliktelse,
  • for årsaker of offentlig interesse, eller
  • for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav;
 • artikkel 18 i personvernforordningen, retten til å anmode om begrensning av behandling av dine personlige opplysninger, i den utstrekning
  • opplysningenes nøyaktighet er bestridet av det,
  • behandlingen er ulovlig, men du nekter å få dem slettet,
  • vi trenger ikke opplysningene lengre, men du trenger dem for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, eller
  • du har inngitt en protest mot behandlingen i henhold til artikkel 21 i personvernforordningen;
 • artikkel 20 i personvernforordningen, retten til å motta de personlige opplysningene du har oppgitt til oss i et strukturert, vanlig brukt og maskin-lesbart format, eller å anmode om overføring av samme til en annen kontrollør;
 • artikkel 77 i personvernforordningen, retten til å klage til et tilsynsorgan. Som en regel kan du kontakte tilsynsorganet på bostedet ditt eller på arbeidsplassen din, eller ved ditt selskaps hovedkvarter.

Hvis du har noen spørsmål om hvordan vi innsamler, behandler eller bruker dine personlige opplsyninger, ønsker å spørre om, korrigere, begrense eller slette opplysningene dine, eller trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt, eller avvelge særskilt bruk av opplysninger, kan du kontakte vårt interne personvernombud.

Personvernombud:
Timo Hoffmann
Hoffmann-Consulting
Bürgerwehrstraße 18
78050 Villingen-Schwenningen
Tyskland
personvern@posterlounge.no


Rett til å motsette seg behandling

Hvis vi behandler personopplysninger om deg i forbindelse med vår berettigede interesse som veier tyngre en interesseavveiningen, kan du motsette deg slik behandling i fremtiden. Hvis opplysningene dine behandles i forbindelse med direkte markedsføring, kan du når som helst benytte deg av denne retten. Hvis opplysningene dine behandles for andre formål, har du kun rett til å motsette deg behandling basert på din situasjon.

Når du har benyttet deg av din rett til å motsette deg behandling, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine for slike formål med mindre vi kan dokumentere en berettiget interesse som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter eller friheter, eller for å kunne opprette, utøve eller forsvare oss mot juridiske krav.

Dette gjelder ikke for behandling av personopplysninger i forbindelse med direkte markedsføring. I slike tilfeller vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine for slike formål.