Posterlounge   Hjelp   Personvern

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig:
Posterlounge GmbH
Braunstraße 3
04347 Leipzig
Tyskland
info@posterlounge.no

Takk for at du besøker nettbutikken vår. Personvern er svært viktig for oss. Nedenfor finner du omfattende informasjon om hvordan vi behandler opplysningene dine.


1. Tilgang til opplysninger og hosting

Du kan besøke nettstedet vårt uten å utlevere personopplysninger. Hver gang du besøker nettstedet, vil nettserveren automatisk lagre en såkalt serverloggfil. Den inneholder for eksempel navnet på filen du ba om, IP-adressen din, dato og klokkeslett for forespørselen, datamengden som ble overført og hvem som ba om den (tilgangsdata), og den dokumenterer forespørselen. Disse dataene analyseres kun for å sikre at nettstedet fungerer som det skal, og for at vi skal kunne forbedre tilbudet vårt. I samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt f i personvernforordningen gjøres dette for å ivareta våre berettigede interesser for å vise tilbudet vårt på riktig måte, som veier tyngre i interesseavveiningen. Alle data om bruk slettes senest syv dager etter at du besøkte nettstedet.

Hosting
Tjenestene for hosting og visning av nettstedet leveres delvis av tjenesteleverandørene våre på grunnlag av behandling på våre vegne. Med mindre annet er oppgitt i denne personvernerklæringen, behandles alle tilgangsdata og data samlet inn i skjemaer til dette formålet på dette nettstedet, på deres servere. Hvis du har spørsmål om tjenesteleverandørene våre og grunnlaget for samarbeidet vårt med dem, kan du bruke kontaktalternativet beskrevet i denne personvernerklæringen.


2. Datainnsamling og bruk for å behandle kontrakten, åpne en kundekonto og for å etablere kontakt

2.1 Datainnsamling og bruk for å behandle kontrakten

Med det formål å oppfylle kontrakten (inkludert henvendelser i forbindelse med behandling av eventuell eksisterende garanti og krav vedrørende manglende gjennomføring, så vel som eventuelle lovpålagte krav om oppdatering) i henhold til artikkel 6 (1) 1 punkt b i personvernforordningen, innhenter vi personopplysninger dersom du frivillig opplyser disse som en del av bestillingen. Obligatoriske felter er merket som slike, siden vi i disse tilfellene nødvendigvis trenger opplysningene for å behandle kontrakten, og ikke kan sende ordren med mindre disse er spesifisert. Man ser hvilke opplysninger som innhentes på de respektive inputskjemaene.
Ytterligere informasjon om behandlingen av opplysningene dine, spesielt om videresending av opplysningene til tjenesteleverandørene våre med henblikk på bestilling, betaling og frakt, finner du i følgende avsnitt av denne personvernerklæringen. Etter at kontrakten er ferdigbehandlet, begrenses opplysningene dine for videre behandling og slettes etter utløpet av sperrefristene, i henhold til skattelovgivning og handelsrett, i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt c i personvernforordningen, med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av opplysningene i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt a i personvernforordningen. Ellers forbeholder vi oss retten til å bruke opplysninger utover dette, som tillatt ved lov, og som vi informerer deg om i denne personvernerklæringen.

2.2 Kundekonto

I den grad du har gitt samtykke til dette i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt a i personvernforordningen, ved å bestemme deg for å åpne en kundekonto, kommer vi til å bruke og lagre opplysningene dine med det formål å åpne kundekontoen, samt for fremtidige bestillinger på nettstedet vårt. Du kan når som helst slette kundekontoen din. Dette kan gjøres enten ved å sende en melding til kontaktalternativet beskrevet i denne personvernerklæringen eller via en funksjon på kundekontoen angitt for dette formålet. Etter sletting av kundekontoen slettes opplysningene dine, med mindre du uttrykkelig har samtykket i videre bruk av opplysningene i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt a i personvernforordningen. Ellers forbeholder vi oss retten til å bruke opplysninger utover dette, som tillatt ved lov, og som vi informerer deg om i denne personvernerklæringen.

2.3 Etablering av kontakt

Som en del av kundekommunikasjonen vår innhenter vi personopplysninger for å behandle henvendelsene dine i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt b i personvernforordningen, såfremt du frivillig oppgir disse opplysningene når du kontakter oss (f.eks. via kontaktskjema eller e-post). Obligatoriske felt er merket som slike, siden vi i disse tilfellene nødvendigvis trenger dataene for å behandle henvendelsen din. Etter at henvendelsen er ferdigbehandlet, slettes opplysningene dine, med mindre du uttrykkelig har samtykket i videre bruk av opplysningene i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt a i personvernforordningen. Ellers forbeholder vi oss retten til å bruke opplysninger utover dette, som tillatt ved lov, og som vi informerer deg om i denne personvernerklæringen.


3. Databehandling for forsendelsesformål

Vi videresender dataene dine til speditører i den utstrekningen som kreves for å levere de bestilte varene i henhold til artikkel 6 (1) 1 punkt b i personvernforordningen.

Dataoverføring til en speditør med sikte på varsling av forsendelse
Forutsatt at du har gitt oss din uttrykkelige godkjenning, under eller etter bestillingen, vil vi videresende e-postadressen og telefonnummeret ditt i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt a i personvernforordningen til den valgte speditøren for å gjøre det mulig å kontakte deg for å varsle deg eller koordinere forsendelsen før forsendelse skjer.

Dette samtykke kan når som helst trekkes tilbake ved å sende en melding til kontaktinformasjonen beskrevet i denne personvernerklæringen eller direkte til fraktleverandøren ved hjelp av kontaktadressen oppført nedenfor. Etter tilbaketrekking av samtykket vil vi slette dataene du har gitt oss til dette formålet, med mindre du uttrykkelig har gitt samtykke til videre bruk av dataene dine, eller vi har forbeholdt oss retten til å bruke dataene dine til andre formål som er tillatt iht. loven, og som vi informerer deg om i denne personvernerklæringen.

Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Tyskland

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Tyskland

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Tyskland

Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG
Elbestraße 1
49090 Osnabrück
Tyskland

Seven Senders GmbH
Schwedter Straße 36 A
10435 Berlin
Tyskland


4. Databehandling for betalingsformål

Som en del av betalingsprosessen i nettbutikken vår samarbeider vi med disse partnerne: teknisk tjenesteleverandør, kredittinstitusjon, betalingstjenesteleverandør.

4.1 Databehandling for transaksjonsbehandlingsformål

Avhengig av valgt betalingsmåte, videresender vi dataene som er nødvendige for behandling av betalingstransaksjonen til våre tekniske tjenesteleverandører, som handler for oss på grunnlag av behandling på våre vegne eller til autoriserte kredittinstitusjoner eller til den valgte betalingstjenesteleverandøren i den grad dette er nødvendig for betalingsprosessen. Dette er nødvendig for å oppfylle kontrakten i henhold til artikkel 6 (1) 1 punkt b i personvernforordningen.

Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6–50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland

PayPal (Europe) S.à r.l.  et Cie, S.C.A., 22–24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg

I enkelte tilfeller samler betalingstjenesteleverandørene inn dataene som kreves for å behandle betalingen selv, f.eks. på deres eget nettsted eller via en teknisk løsning i bestillingsprosessen. I denne forbindelsen gjelder personvernretningslinjene til den respektive betalingstjenesteleverandøren. Hvis du har spørsmål om våre betalingsbehandlingspartnere og grunnlaget for samarbeidet vårt med dem, kan du bruke kontaktalternativet beskrevet i denne personvernerklæringen.

4.2 Databehandling for å forebygge bedrageri og optimere betalingsprosessene våre

Vi kan videresende andre data til tjenesteleverandørene våre, som de som våre databehandlere bruker til å forebygge bedrageri og optimere betalingsprosessene våre (f.eks. fakturering, behandling av omstridte betalinger, regnskapsstøtte) sammen med dataene som er nødvendige for å behandle betalingen. Dette brukes til å ivareta våre legitime interesser i å forebygge bedrageri eller sørge for en effektiv betalingsadministrasjon i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt f i personvernforordningen som overstyrer prosessen med å balansere interesser.

4.3 Identitets- og kredittvurdering ved valg av Klarna betalingstjenester (Klarna Betal senere, Klarna Finansering)

Hvis du velger å bruke betalingstjenestene Klarna Betal senere eller Klarna Finansering levert av Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (heretter kalt «Klarna»), vil vi videresende dataene dine til Klarna i forbindelse med betalingsprosessen og oppfyllelse av kontrakten i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt b i personvernforordningen. Overføringen av dataene foretas for å gjøre det mulig for Klarna å utstede en faktura for fakturabehandlingen du har bedt om og utføre en identitets- og kredittsjekk. Vær oppmerksom på at vi bare kan tilby deg den respektive Klarna-betalingsmåten hvis dette er mulig basert på resultatene av kredittvurderingen. Detaljert informasjon om dette og kredittbyråene som brukes, finner du i Klarnas personvernerklæring.


5. Markedsføring via e-post og post

5.1 E-postreklame ved abonnement på nyhetsbrevet og sporing av nyhetsbrev

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, sender vi deg regelmessig nyhetsbrev basert på at du samtykker i henhold til artikkel 6 (1) 1 punkt a i personvernforordningen, ved å bruke dataene som kreves eller fremlegges av deg separat til dette formålet.

Du kan når som helst avslutte abonnementet på nyhetsbrevet. Dette kan enten gjøres ved å sende en melding til kontaktalternativet beskrevet i denne personvernerklæringen eller via en kobling som finnes til dette formålet i nyhetsbrevet. Etter avslutning av abonnementet vil vi slette e-postadressen din fra listen over mottakere, med mindre du uttrykkelig har gitt samtykke til videre bruk av dataene dine, eller vi har forbeholdt oss retten til å bruke dataene dine til andre formål som er tillatt i loven og som vi vil informere deg om i denne personvernerklæringen.

Vi vil gjerne påpeke at vi evaluerer brukeratferden din når vi sender nyhetsbrevet. For dette formålet analyserer vi også samhandlingen din med nyhetsbrevet ved å måle, lagre og evaluere åpningsfrekvenser og klikkfrekvenser med det formål å utforme fremtidige nyhetsbrevkampanjer («sporing av nyhetsbrev»).

I forbindelse med denne evalueringen inneholder e-postmeldingene enkelpikselteknologi (f.eks. såkalte skjulte sporingsbilder, sporingspiksler), som lagres på nettstedet vårt. I forbindelse med evalueringene linker vi særlig følgende «nyhetsbrevsopplysninger»
 • siden som siden ble forespurt fra (såkalt henvisnings-URL)
 • dato og klokkeslett for henvendelsen
 • beskrivelse av hvilken type nettleser som ble brukt
 • IP-adressen til datamaskinen henvendelsen kom fra,
 • e-postadressen
 • dato og klokkeslett for registrering og bekreftelse
og enkeltpikselteknologi med e-postadressen eller IP-adressen din og (hvis aktuelt) en individuell ID. Linker i nyhetsbrevet kan også inneholde denne ID-en.
Dersom du ikke ønsker å motta nyhetsbrevssporing, er det mulig å avslutte abonnementet på nyhetsbrevet når som helst – som beskrevet ovenfor.
Informasjonen lagres så lenge du abonnerer på nyhetsbrevet.

5.2 Nyhetsbrevforsendelse

Nyhetsbrevet og nyhetsbrevssporingen vist ovenfor sendes til deg av tjenesteleverandøren vår som behandler data på våre vegne og som vi oppgir e-postadressen din til. Hvis du har spørsmål om tjenesteleverandørene våre og grunnlaget for samarbeidet vårt med dem, kan du bruke kontaktalternativet beskrevet i denne personvernerklæringen.

5.3 Postreklame og retten din til å avslutte dette

Videre forbeholder vi oss retten til å bruke for- og etternavn og postadresse til reklameformål, for eksempel for å sende interessante tilbud og informasjon om produktene våre per post. Dette benyttes til å ivareta våre legitime interesser i å markedsføre og annonsere produktene våre til kunder i henhold til artikkel 6 (1) 1 punkt f i personvernforordningen som overstyrer prosessen med å balansere interesser. Du kan når som helst velge bort lagring og bruk av dataene dine til disse formålene ved å sende en melding til kontaktalternativet angitt nedenfor. Reklamen blir sendt deg av tjenesteleverandøren vår som behandler data på våre vegne, og som vi gir dataene dine til dette formålet.


6. Informasjonskapsler og andre teknologier

6.1 Generell informasjon

For å gjøre besøket på nettstedet vårt attraktivt og muliggjøre bruk av visse funksjoner, vise passende produkter eller for markedsundersøkelser, bruker vi teknologier på forskjellige sider, inkludert såkalte informasjonskapsler eller «cookies». Informasjonskapsler er små tekstfiler som automatisk lagres på enheten din. Noen av informasjonskapslene vi bruker, blir slettet etter nettleserøkten avsluttes, dvs. etter at du har lukket nettleseren (såkalte øktinformasjonskapsler). Andre informasjonskapsler blir værende på enheten din og gjør det mulig for oss å gjenkjenne nettleseren din under neste besøk (faste informasjonskapsler). Vi bruker slike teknologier som er strengt nødvendige for bruk av visse funksjoner på nettstedet (f.eks. handlekurvfunksjon). Disse teknologiene brukes til å samle inn og behandle IP-adresser, besøkstidspunkter, enhets- og nettleserinformasjon samt informasjon om bruk av nettstedet vårt (f.eks. informasjon om innholdet i handlekurven). Dette benyttes til å beskytte våre legitime interesser i en optimal presentasjon av tilbudet vårt i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt f i personvernforordningen som overstyrer prosessen med å balansere interesser.

I tillegg bruker vi teknologier til å oppfylle de juridiske forpliktelsene vi er underlagt (f.eks. for å kunne bevise samtykke til behandling av personopplysningene dine) samt til webanalyse og nettmarkedsføring. Du finner mer informasjon om dette, inkludert det respektive juridiske grunnlaget for databehandlingen, i de følgende avsnittene i denne personvernerklæringen.

Du finner informasjonskapselinnstillingene for nettleseren din ved å klikke på følgende koblinger: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Hvis du har gitt samtykke til bruk av teknologiene i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt a i personvernforordningen, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ved å klikke på denne lenken eller ved å sende en melding til kontaktalternativet beskrevet i denne personvernerklæringen.

6.2 Bruk av Consentmanager-verktøyet fra consentmanager AB for å innhente og administrere samtykke

Vi bruker Consentmanager på nettstedet vårt for å informere deg om informasjonskapslene (cookies) og andre teknologier som vi bruker på nettstedet vårt, og for å innhente, administrere og dokumentere ditt samtykke, om nødvendig, til å behandle dine personopplysninger med disse teknologiene. Dette er pålagt i personvernforordningen som vi er underlagt, i henhold til artikkel 6 (1) 1 punkt c i personvernforordningen for å oppfylle vår juridiske forpliktelse i henhold til artikkel 7 (1) i personvernforordningen for å kunne dokumentere ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger. Consentmanager er et tilbud fra consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Sverige.

Etter å ha sendt inn deklarasjonen om informasjonskapsler på nettstedet vårt, lagrer Consentmanagers webserver din IP-adresse, nettleser, ditt språk og nettstedet du fikk tilgang til. Videre blir IP-adressen behandlet for å bestemme den besøkendes land. I tillegg brukes informasjonskapsler som inneholder informasjon om din samtykkeatferd, spesielt status og dato for samtykke.

Varigheten av datalagringen avhenger av dine aktive brukerinnstillinger på nettstedet vårt. Dataene vil bli slettet etter to år, med mindre du uttrykkelig har gitt samtykke til videre bruk av dataene dine i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt a i personvernforordningen via en ny spørring, eller vi forbeholder oss retten til å bruke dataene til andre formål, noe som er tillatt i henhold til lov og som vi informerer deg om i disse retningslinjene.


7. Bruk av informasjonskapsler og annen teknologi til webanalyse og reklameformål

Hvis du har gitt samtykke i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt a i personvernforordningen, bruker vi følgende informasjonskapsler og annen tredjepartsteknologi på nettstedet vårt. Dataene som samles inn i denne sammenhengen, vil bli slettet etter at det relevante formålet er oppfylt, og vi har avsluttet bruken av den respektive teknologien. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket med virkning for fremtiden. Du finner mer informasjon om tilbaketrekkingsalternativene i punktet «6. Informasjonskapsler og andre teknologier». Du finner mer informasjon, inkludert det juridiske grunnlaget for databehandlingen, i de respektive teknologiene. Hvis du har spørsmål om tjenesteleverandørene våre og grunnlaget for samarbeidet vårt med dem, kan du bruke kontaktalternativet beskrevet i denne personvernerklæringen.

7.1 Bruk av Google-tjenester til webanalyse og reklameformål

Vi bruker følgende teknologier fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (heretter kalt «Google»). Informasjonen som automatisk samles inn av Google-teknologier om bruken din av nettstedet vårt, overføres vanligvis til en server tilhørende Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA og lagres der. Det er ingen adekvat avgjørelse med hensyn til USA fra EU-kommisjonen. Samarbeidet vårt er basert på standard personvernklausuler vedtatt av EU-kommisjonen. Hvis IP-adressen din blir samlet inn ved hjelp av Google-teknologier, vil den bli forkortet ved å aktivere IP-anonymisering før den lagres på Googles servere. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli overført til en Google-server og forkortes der. Med mindre annet er angitt for den spesifikke teknologien, er databehandlingen basert på en avtale som er inngått for den respektive teknologien mellom felles ansvarlige parter i samsvar med artikkel 26 i personvernforordningen. Du finner mer informasjon om databehandling fra Google i Googles personvernregler.

Google Tag Manager
Gjennom Google Tag Manager kan vi administrere ulike koder og tjenester på nettstedet vårt.
Ved implementering av de enkelte taggene kan Google også behandle personopplysninger (f.eks. IP-adresse, nettidentifikatorer).
Ved hjelp av Google Tag Manager kan vi oppnå en forenklet integrering av ulike tjenester/teknologier.
Hvis du ikke ønsker å bruke individuelle sporingstjenester og derfor har deaktivert dem, forblir alle berørte sporingskodene integrert gjennom Google Tag Manager deaktiverte.

Google Analytics
I forbindelse med nettstedsanalyse samler og lagrer Google Analytics automatisk data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon samt informasjon om din bruk av nettstedet vårt), og derfra opprettes brukerprofiler ved hjelp av pseudonymer. Informasjonskapsler kan brukes til dette formålet. IP-adressen din blir ikke slått sammen med andre data fra Google. Databehandlingen er basert på en databehandlingsavtale med Google.

For å optimere markedsføringen av nettstedet har vi aktivert innstillinger for datadeling for «Googles produkter og tjenester». Dette gjør det mulig for Google å få tilgang til opplysninger innhentet og behandlet av Google Analytics, og deretter bruke disse til å forbedre Googles tjenester. Datateling til Google innenfor rammen av disse innstillingene for datadeling baserer seg på en tilleggsavtale mellom de behandlingsansvarlige. Vi har ingen innflytelse på Googles videre behandling av disse opplysningene.

Til webanalyse og reklameformål aktiverer utvidelsesfunksjonen til Google Analytics den såkalte DoubleClick-informasjonskapselen for å gjenkjenne nettleseren din når du besøker andre nettsteder. Google vil bruke denne informasjonen til å samle rapporter om nettstedaktivitetene dine og for å tilby andre tjenester relatert til bruken av nettstedet.

Google Ads
Til reklameformål i Googles søkeresultater så vel som på nettsteder til tredjeparter brukes den såkalte Google Ads remarketing-informasjonskapselen når du besøker nettstedet vårt, som automatisk aktiverer interessebasert reklame ved innsamling og behandling av data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon samt informasjon om din bruk av nettstedet vårt), ved hjelp av en pseudonymbasert informasjonskapsel-ID og på grunnlag av sidene du besøker. Eventuell videre databehandling finner bare sted hvis du har aktivert innstillingen «Personlig tilpasning av annonser» i Google-kontoen din. I dette tilfellet, hvis du er logget på Google mens du besøker nettstedet vårt, vil Google bruke dataene dine sammen med Google Analytics-data til å opprette og definere målgruppelister for markedsføring på flere enheter.

Til nettstedsanalyse og hendelsessporing bruker vi Google Ads konverteringssporing for å måle din påfølgende bruksatferd når du kommer til nettstedet vårt via en Google Ads-annonse. Til dette formålet kan informasjonskapsler brukes og data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon samt informasjon om din bruk av nettstedet vårt, basert på hendelser spesifisert av oss, f.eks. besøk på et nettsted eller registrering av nyhetsbrev) kan samles inn, der brukerprofiler opprettes ved hjelp av pseudonymer.

Google Maps
For visuell fremstilling av geografisk informasjon innhenter Google Maps opplysninger om hvordan du bruker Maps-funksjonene – især IP-adresse og stedsinformasjon – og overfører dem til Google, hvorpå Google omsider behandler disse.
Vi har ingen innflytelse på den påfølgende databehandlingen.

7.2 Bruk av Microsoft-tjenester til webanalyse og reklameformål

Vi bruker teknologiene til Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland (heretter kalt «Microsoft»). Databehandlingen utføres på grunnlag av en avtale mellom felles ansvarlige parter i samsvar med artikkel 26 i personvernforordningen. Informasjonen som automatisk samles inn av Microsoft-teknologier om din bruk av nettstedet vårt, overføres vanligvis til en server fra Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA og lagres der. Det er ingen adekvat avgjørelse for USA fra EU-kommisjonen. Samarbeidet vårt er basert på standard personvernklausuler vedtatt av EU-kommisjonen. For å få mer informasjon om Microsofts databehandlingspraksis, kan du lese Microsofts personvernerklæring.

Microsoft Advertising
For reklameformål i søkeresultatene i Bing, Yahoo og MSN samt tredjeparts nettsteder, benyttes den såkalte Microsoft Advertising remarketing-informasjonskapselen når du besøker nettstedet vårt, som automatisk aktiverer interessebasert reklame ved innsamling og behandling av data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon samt informasjon om din bruk av nettstedet vårt) og ved hjelp av en pseudonymbasert informasjonskapsel-ID og sidene du besøker.

For nettstedsanalyse og hendelsessporing bruker vi Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET) for å måle din påfølgende bruksatferd når du kommer til nettstedet vårt via en Microsoft Advertising-annonse, der brukerprofiler genereres ved hjelp av pseudonymer. Til dette formålet kan informasjonskapsler brukes og data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon samt informasjon om din bruk av nettstedet vårt basert på hendelser spesifisert av oss, for eksempel et besøk på et nettsted eller registrering av nyhetsbrev) samles inn, og der brukerprofiler opprettes ved hjelp av pseudonymer. Så lenge de internettaktiverte enhetene dine er koblet til Microsoft-kontoen din, og du ikke har deaktivert innstillingen «Tilpassede annonser» i Microsoft-kontoen din, kan Microsoft generere rapporter om bruksatferd (spesielt brukernumre på flere enheter), selv om du endrer enheten, såkalt «sporing av flere enheter». I den forbindelsen behandler vi ikke personopplysninger, vi mottar bare statistikk basert på Microsoft UET.

7.3 Bruk av Facebook-tjenester

Facebook-pikselen
Vi bruker Facebook-pikselen innenfor rammen av teknologiene til Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (heretter kalt «Facebook (by Meta)» eller «Meta Platforms Ireland») som beskrevet nedenfor. Facebook-pikselen brukes til automatisk innsamling og lagring av data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon samt informasjon om din bruk av nettstedet vårt basert på hendelser spesifisert av oss, for eksempel et besøk på et nettsted eller registrering av nyhetsbrev), der brukerprofiler opprettes ved hjelp av pseudonymer.

Som en del av såkalt avansert matching, blir informasjon også samlet inn og lagret hashet til matchingformål, som enkeltpersoner kan identifiseres med (f.eks. navn, e-postadresser og telefonnumre). Til dette formålet settes en informasjonskapsel automatisk av Facebook-pikselen når du besøker nettstedet vårt, som automatisk muliggjør gjenkjenning av nettleseren din når du besøker andre nettsteder ved hjelp av en pseudonymbasert informasjonskapsel-ID. Facebook (by Meta) vil kombinere denne informasjonen med andre data fra Facebook-kontoen din og bruke den til å samle inn rapporter om nettstedsaktiviteter og til å tilby andre tjenester knyttet til bruk av nettsteder, spesielt individuelt tilpasset og gruppebasert reklame. Vi har ingen innflytelse på databehandlingen til Facebook og mottar bare statistikk basert på Facebook-pikselen.

Informasjonen som automatisk samles inn av Facebook (by Meta)-teknologier om din bruk av nettstedet vårt, overføres vanligvis til en server tilhørende Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA og lagres der. Det er ingen adekvat avgjørelse for USA fra EU-kommisjonen. Hvis dataoverføringen til USA faller innenfor omfanget av vårt ansvar, er vårt samarbeid basert på standard personvernklausuler fra EU-kommisjonen. Du finner mer informasjon om databehandlingen til Facebook i Facebooks (by Meta) retningslinjer for data.

Facebook-analyse
Som en del av Facebook-analyse gjør statistikken, som er opprettet via Facebook-pikselen om din bruk av nettstedet vårt, oss i stand til å analysere besøksaktivitet på nettstedet. Databehandlingen er basert på en databehandlingsavtale med Facebook (by Meta). Analysen benyttes til optimal presentasjon og markedsføring av nettstedet vårt.

Facebook-annonser
Vi bruker Facebook-annonser til å markedsføre dette nettstedet på Facebook (by Meta) og andre plattformer. Vi bestemmer parameterne for den respektive reklamekampanjen. Facebook (by Meta) er ansvarlig for den nøyaktige gjennomføringen, spesielt beslutningen om plassering av annonsene hos individuelle brukere. Med mindre annet er angitt for de enkelte teknologiene, er databehandlingen basert på et arrangement mellom felles kontrollører i samsvar med artikkel 26 i personvernforordningen. Den felles kontrollfunksjonen er begrenset til innsamling av data og overføring til Meta Platforms Ireland. Den påfølgende databehandlingen fra Meta Platforms Irelands side dekkes ikke av dette arrangementet.

Basert på statistikken om besøksaktivitet på nettstedet vårt opprettet via Facebook-pikselen, driver vi gruppebasert annonsering på Facebook (by Meta) via Facebook egendefinert publikum ved å bestemme egenskapene til den respektive målgruppen. Som en del av den avanserte matchingen (se over) som finner sted for å bestemme den respektive målgruppen, fungerer Facebook (by Meta) som vår databehandler.

På grunnlag av den pseudonymbaserte informasjonskapsel-IDen som brukes av Facebook-pikselen og de innsamlede dataene om din bruksadferd på nettstedet vårt, driver vi individuelt tilpasset annonsering via Facebook oppfølging.

Via Facebook konvertering måler vi din påfølgende bruksatferd til nettanalyse- og sporingsformål hvis du har kommet til nettstedet vårt via en Facebook-annonse. Databehandlingen er basert på en databehandlingsavtale med Facebook (by Meta).

7.4. Andre leverandører av nettanalyse- og online-marketing-tjenester

Bruk av Hotjar til nettanalyse
Vi bruker teknologier fra Hotjar Ltd., Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 3155, Malta («Hotjar»). I forbindelse med nettstedsanalyse samler og lagrer Hotjar automatisk data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon samt informasjon om din bruk av nettstedet vårt), og derfra opprettes brukerprofiler ved hjelp av pseudonymer.
Informasjonskapsler kan brukes til dette formålet.
De pseudonymiserte bruksprofilene kommer ikke til å slås sammen med personopplysninger om pseudonymets bærer uten et separat og uttrykkelig samtykke.
Hotjar utfører oppdrag på våre vegne.

Bruk av Pinterest-taggen til nettanalyse- og reklameformål
For nettanalyse- og reklameformål på Pinterest så vel som på nettstedene til tredjeparter brukes teknologier fra Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland («Pinterest») når du besøker nettstedet vårt, som automatisk aktiverer interessebasert reklame ved innsamling og behandling av data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon samt informasjon om din bruk av nettstedet vårt), ved hjelp av en pseudonymbasert informasjonskapsel-ID og på grunnlag av sidene du besøker.
Fra de innsamlede dataene opprettes brukerprofiler ved hjelp av pseudonymer.
Pinterest vil kombinere denne informasjonen med andre data fra Pinterest-kontoen din og bruke den til å samle inn rapporter om nettstedsaktiviteter og til å tilby andre tjenester knyttet til bruk av nettstedet, spesielt individuelt tilpasset og gruppebasert reklame.
Vi har ingen innflytelse på databehandlingen til Pinterest og mottar bare statistikk basert på Pinterest-taggen.
Slik måler vi din påfølgende bruksatferd når du kommer til nettstedet vårt via en Pinterest-annonse og med formål om nettstedsanalyse og hendelsessporing.
Informasjonen som automatisk samles inn av Pinterest, overføres vanligvis til en server tilhørende Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA og lagres der.
Det er ingen adekvat avgjørelse for USA fra EU-kommisjonen.
Samarbeidet vårt er basert på standard personvernklausuler vedtatt av EU-kommisjonen.
Databehandlingen utføres på grunnlag av en avtale mellom felles ansvarlige parter i samsvar med artikkel 26 i personvernforordningen.

Twitter Ads
Vi bruker teknologier fra Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland («Twitter») for å markedsføre nettstedet vårt på mikrobloggingtjenesten Twitter.
Dette gjør at vi kan vise deg individuelt tilpasset og gruppebasert reklame («Twitter Ads») når du bruker Twitter.
Til dette formålet settes en informasjonskapsel automatisk av Twitter når du besøker nettstedet vårt, som muliggjør gjenkjenning av nettleseren din når du besøker andre nettsteder ved hjelp av en pseudonymbasert informasjonskapsel-ID.
Twitter vil kombinere denne informasjonen med andre data fra Twitter-kontoen din og bruke den til å samle inn rapporter om nettstedsaktiviteter og til å tilby andre tjenester knyttet til bruk av nettstedet spesielt interessebasert reklame.
Annonseringen vil vises ved et senere besøk av Twitter-plattformen. Når informasjon overføres til USA på servere til Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, er samarbeidet med leverandøren basert på standard personvernklausuler vedtatt av EU-kommisjonen i henhold til artikkel 46 (2) punkt c i personvernforordningen.

Snapchat Ads
Vi bruker teknologier fra Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA 90291, USA («Snapchat») for å markedsføre nettstedet vårt på direktemeldingsnettverk Snapchat.
Dette gjør at vi kan vise deg personlig tilpassede og gruppebaserte annonser («Snapchat Ads») når du bruker Snapchat.
Til dette formålet settes en informasjonskapsel automatisk av Snapchat-pikselen når du besøker nettstedet vårt, som muliggjør gjenkjenning av nettleseren din når du besøker andre nettsteder ved hjelp av en pseudonymbasert informasjonskapsel-ID.
Snapchat vil kombinere denne informasjonen med andre data fra Snapchat-kontoen din og bruke den til å samle inn rapporter om nettstedsaktiviteter og til å tilby andre tjenester knyttet til bruk av nettstedet spesielt interessebasert reklame.
Samarbeidet vårt er basert på standard personvernklausuler vedtatt av EU-kommisjonen.

TikTok Ads
Vi bruker teknologier fra TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland («TikTok») til å markedsføre nettstedet vårt på plattformen TikTok.
Dette gjør at vi kan vise deg personlig og gruppebasert reklame («TikTok Ads») når du bruker TikTok.
Til dette formålet settes en informasjonskapsel automatisk av TikTok når du besøker nettstedet vårt, som muliggjør gjenkjenning av nettleseren din når du besøker andre nettsteder ved hjelp av en pseudonymbasert informasjonskapsel-ID.
TikTok vil kombinere denne informasjonen med andre data fra TikTok-kontoen din og bruke den til å samle inn rapporter om nettstedsaktiviteter og til å tilby andre tjenester knyttet til bruk av nettstedet, spesielt interessebasert reklame.
Den personlige annonseringen vil vises ved et senere besøk av TikTok plattformen.
Databehandlingen utføres på grunnlag av en avtale mellom felles ansvarlige parter i samsvar med artikkel 26 i personvernforordningen.
Der informasjon overføres og lagres på servere fra andre TikTok selskaper utenfor EØS-området, er samarbeidet med leverandøren basert på standard personvernklausuler vedtatt av EU-kommisjonen i henhold til artikkel 46 (2) punkt c i personvernforordningen.

Outbrain-pikselen
Vi bruker teknologier fra Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd Floor, New York, NY 10011, USA («Outbrain») til reklameformål på annonseringsplasser fra Outbrain Engage, Outbrain Extended og på tredjeparts nettsteder når du besøker nettstedet vårt.
Til dette formålet settes en informasjonskapsel automatisk av Outbrain-pikselen når du besøker nettstedet vårt, som muliggjør gjenkjenning av nettleseren din når du besøker andre nettsteder ved hjelp av en pseudonymbasert informasjonskapsel-ID.
Samarbeidet vårt er basert på standard personvernklausuler vedtatt av EU-kommisjonen.

Taboola Remarketing
Vi markedsfører dette nettstedet på tredjeparts nettsteder via reklamepartner Taboola Germany GmbH, Alt-Moabit 2, 10557 Berlin, Tyskland («Taboola»).
For dette formålet blir en informasjonskapsel automatisk satt av disse leverandørene eller deres partnere når du besøker nettstedet vårt, som muliggjør interessebasert reklame ved hjelp av en pseudonymbasert informasjonskapsel-ID og på grunnlag av sidene du besøker.
Dataene som samles inn i denne sammenhengen, vil bli slettet etter at det relevante formålet er oppfylt, og vi har avsluttet bruken av Taboola.
Når informasjon overføres til servere av det amerikanske selskapet Taboola, Inc., 16 Madison Square West, 7th Floor, New York, NY 10010, USA, og lagres der, er samarbeidet med leverandøren basert på standard databeskyttelsesklausuler i henhold til artikkel 46 (2) punkt c i personvernforordningen.


8. Sosiale medier

Vår nettilstedeværelse på Facebook (by Meta), Twitter, YouTube, Instagram (by Meta), Pinterest, XING og LinkedIn
Hvis du har gitt samtykke til den respektive leverandøren av sosiale medier i samsvar med artikkel 6 (1) 1 punkt a i personvernforordningen, når du besøker vår nettilstedeværelse på sosiale medier nevnt over, blir dataene dine automatisk samlet inn og lagret til markedsundersøkelser og reklameformål, der brukerprofiler opprettes ved hjelp av pseudonymer. Disse kan f.eks. brukes til å plassere annonser innenfor og utenfor plattformene som antas å tilsvare dine interesser. Informasjonskapsler brukes vanligvis til dette formålet. For å få detaljert informasjon om behandling og bruk av data fra den respektive leverandøren av sosiale medier, samt et kontaktalternativ og dine rettigheter og innstillingsalternativer for å ivareta ditt personvern, kan du lese leverandørens personvernretningslinjer som det er en kobling til under. Hvis du fortsatt trenger hjelp i denne forbindelsen, kan du kontakte oss.

Facebook (by Meta) leveres av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (heretter kalt «Meta Platforms Ireland»). Informasjonen som automatisk samles inn av Meta Platforms Ireland om din bruk av vår nettilstedeværelse på Facebook (by Meta), overføres vanligvis til en server tilhørende Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA og lagres der. Det er ingen adekvat avgjørelse for USA fra EU-kommisjonen. Samarbeidet vårt er basert på standard personvernklausuler vedtatt av EU-kommisjonen. Databehandling i forbindelse med et besøk på en Facebook (by Meta)-fanside er basert på en avtale mellom felles kontrollører i samsvar med artikkel 26 i personvernforordningen. Du finner mer informasjon (informasjon om sideinnsiktdata) her.

Twitter leveres av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland (heretter kalt «Twitter»). Informasjonen som automatisk samles inn av Twitter om din bruk av vår nettilstedeværelse på Twitter, overføres vanligvis til og lagres på en server tilhørende Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Det er ingen adekvat avgjørelse for USA fra EU-kommisjonen. Samarbeidet vårt er basert på standard personvernklausuler vedtatt av EU-kommisjonen.

Instagram (by Meta) leveres av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (heretter kalt «Meta Platforms Ireland») Informasjonen som automatisk samles inn av Meta Platforms Ireland om din bruk av vår nettilstedeværelse på Instagram overføres vanligvis til og lagres på en server på Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Det er ingen adekvat avgjørelse for USA fra EU-kommisjonen. Samarbeidet vårt er basert på standard personvernklausuler vedtatt av EU-kommisjonen. Databehandling i forbindelse med et besøk på en Instagram (by Meta)-fanside er basert på en avtale mellom felles kontrollører i samsvar med artikkel 26 i personvernforordningen. Du finner mer informasjon (informasjon om sideinnsiktdata) her.

YouTube leveres av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (heretter kalt «Google»). Informasjonen som automatisk samles inn av Google om din bruk av vår nettilstedeværelse på YouTube, overføres vanligvis til en server tilhørende Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA og lagres der. Det er ingen adekvat avgjørelse for USA fra EU-kommisjonen. Samarbeidet vårt er basert på standard personvernklausuler vedtatt av EU-kommisjonen.

Pinterest leveres av Pinterest Europe Limited, Palmerston House, 2.  etasje, Fenian Street, Dublin 2, Irland (heretter kalt «Pinterest»). Informasjonen som automatisk samles inn av Pinterest om din bruk av vår nettilstedeværelse på Pinterest, overføres vanligvis til og lagres på en server tilhørende Pinterest, Inc., 505 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA. Det er ingen adekvat avgjørelse for USA fra EU-kommisjonen. Samarbeidet vårt er basert på standard personvernklausuler vedtatt av EU-kommisjonen.

LinkedIn leveres av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland (heretter kalt «LinkedIn»). Informasjonen LinkedIn automatisk samler inn om din bruk av vår nettilstedeværelse på LinkedIn, sendes vanligvis til en server tilhørende LinkedIn Corporation, 1000 W.  Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA og lagres der. Det er ingen adekvat avgjørelse for USA fra EU-kommisjonen. Samarbeidet vårt er basert på standard personvernklausuler vedtatt av EU-kommisjonen.

XING leveres av New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Tyskland.


9. Kontaktinformasjon og dine rettigheter

Som registrert har du følgende rettigheter i henhold til:
 • artikkel 15 i personvernforordningen, retten til å innhente informasjon om dine personlige opplysninger som vi behandler, innenfor omfanget beskrevet deri;
 • artikkel 16 i personvernforordningen, retten til å øyeblikkelig forlange rettelse av feilaktige eller ufullstendige personlige opplysninger lagret av oss;
 • artikkel 17 i personvernforordningen, retten til å anmode om sletting av dine personlige opplysninger lagret av oss, med mindre videre behandling er nødvendig
  • for utøve rettigheten for ytrings- og informasjonsfrihet,
  • for overholdelse av en juridisk forpliktelse,
  • for årsaker of offentlig interesse, eller
  • for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav;
 • artikkel 18 i personvernforordningen, retten til å anmode om begrensning av behandling av dine personlige opplysninger, i den utstrekning
  • opplysningenes nøyaktighet er bestridet av det,
  • behandlingen er ulovlig, men du nekter å få dem slettet,
  • vi trenger ikke opplysningene lengre, men du trenger dem for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, eller
  • du har inngitt en protest mot behandlingen i henhold til artikkel 21 i personvernforordningen;
 • artikkel 20 i personvernforordningen, retten til å motta de personlige opplysningene du har oppgitt til oss i et strukturert, vanlig brukt og maskin-lesbart format, eller å anmode om overføring av samme til en annen kontrollør;
 • artikkel 77 i personvernforordningen, retten til å klage til et tilsynsorgan. Som en regel kan du kontakte tilsynsorganet på bostedet ditt eller på arbeidsplassen din, eller ved ditt selskaps hovedkvarter.

Hvis du har noen spørsmål om hvordan vi innsamler, behandler eller bruker dine personlige opplsyninger, ønsker å spørre om, korrigere, begrense eller slette opplysningene dine, eller trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt, eller avvelge særskilt bruk av opplysninger, ber vi deg kontakte oss direkte ved hjelp av kontaktinformasjonen oppgitt i vår impressum.

Personvernombud:
Timo Hoffmann
Hoffmann-Consulting
Bürgerwehrstraße 18
78050 Villingen-Schwenningen
Tyskland
personvern@posterlounge.no


Rett til å motsette seg behandling

Hvis vi behandler personopplysninger om deg i forbindelse med vår berettigede interesse som veier tyngre en interesseavveiningen, kan du motsette deg slik behandling i fremtiden. Hvis opplysningene dine behandles i forbindelse med direkte markedsføring, kan du når som helst benytte deg av denne retten. Hvis opplysningene dine behandles for andre formål, har du kun rett til å motsette deg behandling basert på din situasjon.

Når du har benyttet deg av din rett til å motsette deg behandling, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine for slike formål med mindre vi kan dokumentere en berettiget interesse som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter eller friheter, eller for å kunne opprette, utøve eller forsvare oss mot juridiske krav.

Dette gjelder ikke for behandling av personopplysninger i forbindelse med direkte markedsføring. I slike tilfeller vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine for slike formål.