Posterlounge   Hjelp   Opphavsrett

Opphavsrett

Varemerket Posterlounge®

Posterlounge® er et registrert varemerke:

Vilkår for bruk

Alt innhold er underlagt opphavsrett. All bruk av bilder, tekst eller deler av innholdet, enten trykt eller digitalt, krever skriftlig tillatelse fra Posterlounge.

Alt innhold er kun ment for privat bruk. All annen kommersiell eller ikke-kommersiell bruk, som lagring i databaser, publisering, reproduksjon eller annen bruk i forretningsøyemed, samt utlevering til tredjepart (inkludert delvis eller i modifisert form) uten tillatelse fra den som eier opphavsretten, er forbudt. Forfatterne som nevnes i referansene, har ansvaret for sitt innhold. Bruk av registrerte varemerker eller merkenavn, spesielt i produktbeskrivelser i butikkdelen, innebærer at de respektive eiernes rettigheter anerkjennes. Bruk av automatiserte mekanismer (søkemotorer, roboter, crawlere og lignende) for å samle inn data for verktøy for sammenligning av produkter eller pris, samt dyplenking til konkrete produkter eller innhold, må godkjennes først.